นักแสดงที่ไม่ใช่ของรัฐในฐานะผู้เปลี่ยนเกมในการทูตกีฬา

นักแสดงที่ไม่ใช่ของรัฐในฐานะผู้เปลี่ยนเกมในการทูตกีฬา

การทูตมักจำกัดเฉพาะการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ ในขณะที่ผู้ดำเนินการที่ไม่ใช่ของรัฐจำนวนมากมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ทั้งหมดนี้เป็นจริงมากขึ้นในการทูตกีฬา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สมาคมและ NGOs มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ยอมรับสำหรับหลายประเทศ การทูตด้านกีฬาเป็นวิธีเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการฑูต สังคม และการเมืองกับประเทศอื่นๆ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ด้านนโยบายต่างประเทศต่างๆ ผ่านการเล่นกีฬา ประเทศหรือชุมชนสามารถปรับปรุงและปรับแต่งภาพพจน์ตราสินค้าและ

อิทธิพลของตนในเวทีระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ การคิดถึงการทูตด้านกีฬาถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่นอกเหนือไปจากบริบทของรัฐ ในภูมิทัศน์กีฬาที่มีสีสัน นอกจากเครื่องมือของรัฐแล้ว นักแสดงที่ไม่ใช่รัฐได้เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พวกเขาได้สั่งสมความเชี่ยวชาญแลประสบการณ์ที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ทางการฑูต การฑูตกีฬาประเภทนี้อาจไม่คุ้นเคยนัก แต่มีแนวโน้มที่จะครอบคลุมมากกว่าและเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการที่หลากหลาย รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐอย่างเป็นทางการ ผู้ดำเนินการที่ไม่ใช่ของรัฐเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การรักษาความ

ปลอดภัยของบุคคล การปกป้องและการเพิ่มขีดความสามารถ พวกเขาเข้าใจดีว่ากีฬาเป็นเครื่องมือทางการฑูตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับประเทศและผู้คนที่อยู่ชายขอบจำนวนมาก เป็นเวลาหลายปี, ผู้ดำเนินการที่ไม่ใช่ของรัฐได้ดำเนินโครงการที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การรวมเยาวชนที่ด้อยโอกาส การต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การสนับสนุนผู้ลี้ภัยหรือผู้ทุพพลภาพ และอื่นๆ โดยทั่วไป โครงการเหล่านี้ได้เพิ่มความสามัคคีทางสังคมและส่งเสริมการปรองดอง ทั้งในระดับรัฐและระดับภายในรัฐ พวกเขาได้กลายเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

“อิทธิพลที่ควรค่าแก่การจดจำ”

ในปัจจุบัน โลกของกีฬาเต็มไปด้วยชีวิตจากองค์กรกีฬาที่ซับซ้อนและทรงพลังหลายสิบแห่ง องค์กรขนาดใหญ่บางแห่งและบางแห่งอาจมองเห็นได้น้อยลงแต่ไม่ส่งผลกระทบน้อยลงในสนาม นักแสดงเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และระดมผู้คน สโมสร องค์กร และชุมชนในวงกว้างได้อย่างง่ายดาย พวกเขาสามารถส่งข้อความเชิงบวกของกีฬาได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น การเล่นที่ยุติธรรมและการรวมสำหรับทุกคน และส่งเสริมศักยภาพและผลกระทบต่อแพลตฟอร์มระดับนานาชาติ ผู้ดำเนินการที่ไม่ใช่ของรัฐได้พัฒนาเครือข่ายที่เชื่อมโยงอย่างดีของสมาชิกและผู้มีส่วนร่วมหลายพันคน ซึ่งสามารถผนึกกำลังเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ท้ายที่สุดแล้ว ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เราเห็นว่านักกีฬาสามารถเป็นผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพ และช่วยในการไกล่เกลี่ยความเหินห่างระหว่างรัฐ ชุมชน และกลุ่มทางสังคม

พวกเขาใช้ตำแหน่งและศักดิ์ศรีของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเป็นเวทีในการบรรลุผลทางการฑูตโดยควบคุมความสัมพันธ์ทางการเมือง และพวกเขามีส่วนสนับสนุนอย่างไม่ต้องสงสัยในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ในปัจจุบัน นักกีฬาและนักแสดงนอกภาครัฐใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่อ่อนนุ่มของกีฬาในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมในการเจรจาต่อรอง และเติมเต็มหน้าที่นอกเหนือจาก “เกม”อำนาจที่เพิ่มขึ้นของผู้กระทำการนอกภาครัฐในทุกระดับ ตั้งแต่ IOC ไปจนถึง NGO ในประเทศที่มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ควรได้รับการยอมรับและควบคุมในฐานะผู้เปลี่ยนเกม สำหรับสหภาพยุโรป การยอมรับผลในเชิงบวกของการเจรจาต่อรองกีฬาที่ดำเนินการโดยนักแสดงที่ไม่ใช่รัฐและการเปิดช่องทางสำหรับโอกาสในการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความก้าวหน้าต่อไปในสาขานี้