หุ้นส่วนในสายตาของฟุตบอล

หุ้นส่วนในสายตาของฟุตบอล

ความเป็นหุ้นส่วนมีมากกว่านิยามของการทำงานร่วมกัน ดังนั้น จึงควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการเสริมงานต่างๆ ขององค์กร ฟุตบอลสามารถเปรียบเทียบได้ดีในการสำรวจแนวคิดของการเป็นหุ้นส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพัฒนาสังคม

เพื่อให้โปรแกรมบรรลุผลตามที่ต้องการ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมักจะมีสี่ระดับ 

ประการแรก ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงมักจะปรึกษาสมาชิกในชุมชนเพื่อทำความเข้าใจความคาดหวังของผู้รับผลประโยชน์เป้าหมาย และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาหรือเธอสามารถทำได้ นี่เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ สมาชิกชุมชนจะได้รับโอกาสในการหารือเชิงวิพากษ์ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และเริ่มดำเนินการด้วยการตัดสินใจ ในการแข่งขันฟุตบอลยังมีคอนเซปต์การมีส่วนร่วม กองหลังต้องทำงานร่วมกับมิดฟิลด์ และเช่นเดียวกันกับมิดฟิลด์และกองหน้า ไม่ว่าจะระหว่างการป้องกันการทำงานของทีมหรือการโจมตีการทำงานของทีม การตัดสินใจร่วมกันจะทำขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการชนะการแข่งขัน แม้ว่าผู้เล่นแต่ละชุดจะได้รับมอบหมายบทบาทต่างกัน แต่พวกเขามีเป้าหมายร่วมกันในการชนะ 

ในโครงการพัฒนาสังคม องค์กรและชุมชนมักจะกำหนดบทบาทซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น ในโปรแกรมการศึกษา สมาชิกในชุมชนอาจได้รับมอบหมายให้ระบุและลงทะเบียนนักเรียนสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมตลอดจนการเตรียมสถานที่ในขณะที่องค์กรที่ร่วมมือกับชุมชนอาจได้รับมอบหมายให้จ้างผู้อำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับในทีมฟุตบอล บทบาทหลักของผู้รักษาประตูคือการป้องกันประตูในขณะที่ความรับผิดชอบของกองหน้าคือการทำประตู การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางวาจา ภาพ และอวัจนภาษา ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างองค์กรและชุมชนที่ทำงานในโครงการต่างๆ ในขณะที่องค์กรที่ดำเนินการจะต้องส่งรายงานความคืบหน้าไปยังองค์กรผู้บริจาค ผู้รับผลประโยชน์เป้าหมายจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของโปรแกรมในการติดตามและประเมินผล ผู้เล่นในทีมฟุตบอลจำเป็นต้องสื่อสารกัน

ถึงเวลาที่จะจัดการกับคู่ต่อสู้ ส่งบอล และการวางตำแหน่ง

ข้อดีอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันคือการรวมทรัพยากรในการดำเนินการโปรแกรม องค์กรและชุมชนต้องเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้พยายามซ้ำซ้อน แต่กำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่การขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถใช้เกมกระดานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืนคติพจน์ภาษาละติน “mens sana in corpore sano” จิตใจที่แข็งแรงในร่างกายที่แข็งแรงเป็นที่รู้จักกันดี แนวคิดคือการคำนึงถึงเกมทางปัญญาอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในขณะออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการพัฒนา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ในโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โลกไฮเปอร์เรียลตามที่ Jean Baudrillard อธิบาย เกมเหล่านั้นอาจช่วยให้คนรุ่นต่างๆ ได้เชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติ อีกครั้ง และช่วยให้ผู้คนเป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใน ชุมชนของพวกเขา